სასწავლო პროგრამის დატვირთვა

საგამოცდო ტესტი შედგება 20 დახურული  შეკითხვისაგან.. თითოეული ტესტი ფასდება ერთი ქულით. მაქსიმალური ჯამური შეფასებაა 20 ქულა. გამოცდის ხანგრძლივობაა 40 წუთუ.

გისურვებთ წარმატებებს!

This exam opened on Friday, 9 July 2021, 8:00 PM

This exam will close on Friday, 9 July 2021, 9:30 PM.

გახსნა

სასწავლო კურსი – ინგლისური

Tomorrow’s Success is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: ENGLISH –  Tomorrow’s Success’ Zoom Meeting

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/8756708758?pwd=ZGtzbE9hMmdEQmNaRTl1RFdXMlRqdz09

Meeting ID: 875 670 8758

Passcode: en.123

მასალა – გახსნა

ქვიზი – გახსნა

მასალა – გახსნა

ქვიზი – გახსნა

მასალა – გახსნა

ქვიზი – გახსნა

მასალა – გახსნა

ქვიზი – გახსნა

მასალა – გახსნა

ქვიზი – გახსნა

მასალა – გახსნა

ქვიზი – გახსნა

მასალა – გახსნა

ქვიზი – გახსნა

მასალა – გახსნა

ქვიზი – გახსნა

მასალა – გახსნა

ქვიზი – გახსნა

მასალა – გახსნა

ქვიზი – გახსნა

მასალა – გახსნა

ქვიზი – გახსნა

მასალა – გახსნა

ქვიზი – გახსნა

სასწავლო კურსი – ივენთ მენეჯმენტი

Tomorrow’s Success is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Event Management Tomorrow’s Success’ Zoom Meeting

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/8756708758?pwd=NER2SWFPclhkUjgvVHBYS0VUcE1KUT09

Meeting ID: 875 670 8758

Passcode: ev.1234

თემა:ღონისძიების სახეები

მასალა

ქვიზი   

თემა:დაგეგმვის ძირითადი ასპექტები

მასალა

ქვიზი   

თემა:ღონისძიების მოსამზადებელი სამუშაოები

მასალა

ქვიზი   

თემა:ღონისძიებისთვის საჭირო რესურსები

მასალა

ქვიზი   

თემა:ღონისძიების რისკ-ფაქტორების შეფასება

მასალა

ქვიზი   

თემა:ღონისძიებათა მსგავსება-განსხვავების თავისებურებები

მასალა

ქვიზი   

თემა:პრეზენტაცია და შეფასებითი ანალიზი

მასალა

ქვიზი   

თემა:პრეზენტაცია და შეფასებითი ანალიზი

მასალა

ქვიზი   

სასწავლო კურსი – ტურისტული კომპანიის მენეჯმენტი

სასწავლო კურსი – ინფორმაციული ტექნოლოგიები

Tomorrow’s Success is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: IT Tomorrow’s Success’ Zoom Meeting

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/8756708758?pwd=bi96SVIxWUhGWThydGwyakY4dERUUT09

Meeting ID: 875 670 8758

Passcode: IT.123

Tomorrow’s Success is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Marketing-Tomorrow’s Success’ Zoom Meeting

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/8756708758?pwd=TnJJZjloRFVSRnNMNGdRc1ZmRnNtdz09

Meeting ID: 875 670 8758

Passcode: mr.123

თემა: კონკურენტული სტრატეგია

მასალა  

ქვიზი   

თემა: ახალი საქონელი მარკეტინგის სისტემაში

მასალა  

ქვიზი   

Tomorrow’s Success is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Hotel Management-Tomorrow’s Success’ Zoom Meeting

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/8756708758?pwd=NitSWHNpL0tFZDEzRzErNk0rR3cyQT09

Meeting ID: 875 670 8758

Passcode: hm.123

თემა: XXI საუკუნის ფენომენი – სასტუმრო ინდუსტრია

მასალა  

ქვიზი   

თემა: სანომრე ფონდის მართვის სამსახურის საქმიანობა

მასალა  

ქვიზი   

თემა: ღამის აუდიტორის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები

მასალა

ქვიზი   

თემა: უნიფორმიანი პერსონალის სამსახურისა და სანომრე
ფონდის ექსპლუატაციის სამსახურის მუშაკთა საქმიანობა

მასალა

ქვიზი   

თემა: პრობლემური სიტუაციების მართვა

მასალა

ქვიზი   

თემა: კვების მომსახურების საწარმოთა საქმიანობა

მასალა

ქვიზი   

თემა: სასტუმროს უსაფრთხოების დაცვა

მასალა

ქვიზი   

თემა: სასტუმრო მომსახურების ხარისხის მართვა

მასალა

ქვიზი   

თემა:სასტუმროს მარკეტინგული საქმიანობა

მასალა

ქვიზი   

თემა:სასტუმროს შემოსავლებისა და ხარჯების მონიტორინგი

მასალა

ქვიზი   

თემა:მატერიალურ-ტექნიკური რესურსებისა და მატერიალური მარაგების მართვა

მასალა

ქვიზი   

თემა:სასტუმროს საინჟინრო-საექსპლუატაციო სამსახურის საქმიანობა

მასალა

ქვიზი   

თემა:სასტუმროს დალაგების სამსახურის საქმინობა

მასალა

ქვიზი   

თემა:სასტუმროს პერსონალის მართვა

მასალა

ქვიზი   

en_GBEnglish (UK)